Autogarage Uithoorn B.V.hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Autogarage Uithoorn B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Autogarage Uithoorn B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Autogarage Uithoorn B.V. verstrekt. Autogarage Uithoorn B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw geboortedatum
– Uw kenteken

WAAROM AUTOGARAGE UITHOORN B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Autogarage Uithoorn B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Autogarage Uithoorn B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening aangaande uw voertuig, het aangaan van overeenkomsten en opdrachten, het versturen van nieuwsbrieven en herinneringen aan APK en/of onderhoud en het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

HOE LANG AUTOGARAGE UITHOORN B.V. GEGEVENS BEWAART

Autogarage Uithoorn B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor mailingen, financieringen, pech-hulpverlening, opvragen van gegevens van uw auto, schade reparatie/afhandeling, garantie.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Autogarage Uithoorn B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Autogarage Uithoorn B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Autogarage Uithoorn B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Autogarage Uithoorn B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Autogarage Uithoorn B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Autogarage Uithoorn B.V. heeft hier geen invloed op.

Autogarage Uithoorn B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Autogarage Uithoorn B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@autogarageuithoorn.nl. Autogarage Uithoorn B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Autogarage Uithoorn B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Autogarage Uithoorn B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Autogarage Uithoorn B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Autogarage Uithoorn B.V. op via info@autogarageuithoorn.

www.autogarageuithoorn.nl is een website van Autogarage Uithoorn B.V.. Autogarage Uithoorn B.V. is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Industrieweg 12-A 1422 AJ Uithoorn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27198489
Telefoon: 0297-268162
E-mailadres: info@autogarageuithoorn.nl